Yedekleme Çözümleri

İş yükünün ve veriye erişim talebinin de artmasıyla birlikte kurumlar her geçen gün daha yüksek işlem kapasitelerine ihtiyaç duymaktadır.  Sanal ortama geçişin de artması sonucu daha verimli sistemler tercih edilmeye başlanmıştır.

Enerji tasarrufu ve yönetim kolaylığı beklentisi olan, ortamında birçok fiziki sunucu bulundurması gereken müşteriler blade mimarisini tercih ederken farklı lokasyonlar da farklı fiziki sunuculara ihtiyaç duyan işletmeler ise rack ya da tower tipi sunucuları tercih edebilmektedir.

Sunucu sistemleri tarafında çözüm sunarken, öncelikli olarak müşterinin ihtiyaçları analiz edilmekte ve belirleyici olmaktadır. Rack, tower ve blade sunucular yanında non-stop sunucular ve kritik uygulamalar için geliştirilmiş sunucular ile en uygun çözüm tasarlanmaktadır.

Mevcut yapının optimizasyonu ya da mevcut yapıya sunucu sistem entegrasyonu talebi bulunuyorsa öncelikli olarak analiz ve kapasite planlama çalışmaları yapılmakta, sonrasında ise ortamın büyüme hızı da öngörülerek en uygun çözüm sunulmaktadır. Çok fazla sunucu barındıran büyük ortamlar için yine analiz ve optimizasyon çalışmalarının yanında yönetim kolaylığı sağlayabilecek çözümler de tasarlanabilmektedir.

Bilgi, iş sürekliliği açısından her kurum için önemli. Yıllar içinde kurumlar büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça, kurumların sosyal ve ticari yapıları karmaşık hale geldikçe bilginin önemi artmaya devam etmiştir.

Çağımızda tüm kurumlar, yapılarını sağlamlaştırmak ve sistem işleyişinin devamlılığını sağlamak amacı ile Olağanüstü Durum (Disaster Recovery) ve Yedekleme-Yenileme planı geliştirmiş olmalıdır.

Muba Bilişim bilgi birikimi ve kullanmış olduğu güçlü ürünler ile kurumlara kesintisiz ve güvenilir iş ortamları sağlamakta yardımcı olmaktadır. Yedekleme işlemleri uzaktan (remote) veya Yerel Alan Ağdan (LAN) yapılabildiği gibi eş zamanlı (online) veya eş zamansız (offline) olarak yapılabilmektedir.

Bu kapsamda Elite Teknoloji olarak sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

• Gerçek zamanlı veya periyodik veri yedekleme ve arşivleme.
• Veri depolama.(SAN, NAS, DAS)
• Yük dengelemesi ve yüksek erişilebilirlik.
• Olağanüstü durum kontrolü ve hızlı geri dönüş.

Hizmetlerimiz;

– Sistem analizi ve uygun ürün konumlandırma,
– Konsolidasyon çözümleri,
– Kapasite planlama,
– X86 mimari çözümleri, iş kritik sistem çözümleri,
– Mevcut sisteme entegrasyon,
– Migration çalışması,
– Mevcut sistemin analizi ve optimizasyonu,
– Sunucu sistemlerinin yedeklenmesi ve güvenliği,
– Risk analizlerinin yapılıp iş sürekliliğinin sağlanması,
– Yönetim ve izleme çözümleri,
– Kurulum hizmetleri,
– Servis ve bakım hizmetleri.

Yedekleme Özel Müşteri Temsilcisi

Kurumunuzun bilgi teknolojileri tarafındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı olacak, “sizi temsil eden” bir müşteri yöneticiniz olsun istemez misiniz?
Whatsapp - MUBA Destek Instagram - MUBA Destek Facebook - MUBA Destek 0212 269 30 36